AW-307257681
top of page
Logo vierkant.png

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. MH-mediation houdt zich stipt aan de voorschriften van de AVG. Zo mogen onze cliënten bijvoorbeeld te allen tijde hun gegevens inzien en (laten) wijzigen of zelfs volledig (laten) wissen. Ook heeft u het recht uw gegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op dataportabiliteit. Uw gegevens bevinden zich bij ons in een beveiligde omgeving en worden nimmer aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Verklaring

bottom of page