AW-307257681
top of page
Grootmoeder
moeder en dochter

Mediation in familiekwesties

Binnen een familie kunnen kwesties of conflicten zijn ontstaan waar u zelf niet uitkomt. Vaak zijn de emoties hoog opgelopen en is men niet meer in staat om naar elkaar te luisteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Verstoorde ouder-kind relatie;

  • Broer/zus conflicten

  • Verdelen van spullen en geld na een overlijden;

  • Inzet van zorg voor een van de ouders.

Vaak zijn het oude patronen die steeds weer tot misverstanden en conflicten leiden.

Als mediator ben ik neutraal en onpartijdig en bied ik structuur en houvast waardoor gezamenlijke belangen op tafel komen en beide partijen op zoek gaan naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Dit komt de familierelaties ten goede.

Werkwijze

Gratis kennismaking 

Tijdens een gratis en vrijblijvend informatiegesprek geef ik uitleg over mijn werkwijze en maak ik een inschatting van de kosten. Een eerste kennismaking duurt een half uur. Tijdens dit gesprek is er de gelegenheid om vragen te stellen. Een kennismakingsgesprek kan bijna altijd op korte termijn, binnen een week, na het eerste telefonisch contact worden gepland.

 

Mediationovereenkomst

Als u besluit een mediation traject te starten, dan wordt er een overeenkomst opgemaakt en ondertekend waarbij een aantal aspecten zoals vertrouwelijkheid en vrijwilligheid worden vastgelegd.

 

Afspraken

De afspraken worden gepland in overleg, zowel de duur als de tijd tussen de afspraken.

 

Vastleggen gemaakte afspraken

Aan het eind van de mediation worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit is een document waarin alle afspraken worden opgenomen en ondertekend. Vanaf dat moment zijn de afspraken bindend.

Werkwijze

Marion Hermans

Uw mediator bij conflicten tussen familieleden.

Voor print-9183 (2).jpg

Nalatenschapsmediation

Als oprichter en bestuurder van Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam adviseer ik cliënten bij het opstellen van hun wensen in een testament en levenstestament.

Tevens treed ik vaak op als gevolmachtigde en/of als executeur.

bottom of page